Seleccionar página

Dolors Arasanz Psicòloga clínica. Psicoanalista. Membre de l’equip assistencial del CSMIJ de la Fundació Nou Barris.

Un treball de col·laboració amb l’escola i l’EAP des del Centre de Salut Mental:

El treball que presento a continuació és un projecte de col·laboració amb una escola del barri, que va sorgir de la inquietud de la mateixa escola on es va dur l’experiència, per l’augment creixent de la dificultat d’atenció de determinats alumnes que presentaven força conflictivitat, cosa que feia molt difícil la intervenció amb ells. L’escola acull nois i noies amb una elevada problemàtica sociofamiliar i econòmica, ja que es troba en un barri força deprimit. La demanda va quedar concretada en una sèrie de trobades en què els mestres haurien de parlar de nois amb els quals, per diversos motius, es feia difícil la intervenció a l’aula. L’assessorament havia de tenir un doble objectiu: la detecció de casos susceptibles de problemàtica de salut mental per facilitar la possible derivació al Centre de Salut i la promoció d’intervencions dins la mateixa aula que afavorissin formes de resposta més adequades a les necessitats dels nois i noies. L’assessorament es va dur a terme en col·laboració amb la referent de l’EAP.

La idea era obrir un espai per a la reflexió sobre nois que resultaven de difícil abordatge dins l’aula per motius diversos. Establir un lloc per a la conversa sobre les dificultats que plantejaven i els fets que feien difícil la intervenció amb ells.

Es tractava de reflexionar de manera conjunta a partir del relat de les experiències presentades, construcció que havia de permetre la revisió de les situacions que s’havien produït, a base d’anar obrint sentits, possibles fets que podien estar en causa, i sobretot les formes del vincle que el noi  en qüestió, establia amb cadascun dels qui l’atenien.

La finalitat última, en tot cas, era la construcció de sentits nous que ajudessin a donar certa llum als episodis relatats.

L’experiència ha mostrat que la presentació dels casos ha estat travessada per dos eixos fonamentals:

– Tot allò que apareix sota l’epígraf trastorns de la conducta, com a expressió d’un malestar que obstaculitza la transmissió d’un saber i que suposa fonamentalment una gran disrupció a l’aula.

– La desmotivació en relació a l’aprenentatge escolar.

– Encontrarán la versión completa del presente artículo en la revista versión impresa.

 

Share This