Seleccionar página

Dolors Arasanz. Psicòloga clínica. CSMIJ Nou Barris.

Aquest és un cas presentat en una de les sessions clíniques que any rere any venim realitzant a la Fundació Nou Barris.

Dos eixos el fonamenten i a la vegada causen la decisió de la seva elecció. El primer, la revelació que certes conductes disrruptives, desadaptades o disharmòniques, qüestió que s’evidenciava sobretot en el marc escolar, poden ser subsidiàries d’un transtorn mental greu, així, en el cas es va anar fent evident aquest diagnòstic, a partir també del que es podia anar constatant en el tractament que el noi seguia en el CSMIJ.

El segon, la qüestió de la importància del treball en xarxa, en el cas els periòdics encontres amb el referent de l’EAP, el docent responsable del noi i jo mateixa com a terapeuta referent del CSMIJ, amb unes determinades finalitats, potser no expressades però implícites en cada encontre. … continúa en l’edició impressa.

Share This